Sản phẩmAdvanced nutritional supplement

 • Công thức cặp Vitamin tổng hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện

   

  Gồm Calcium amio acid Chelated, Vitamine E  "D-Alpha Tocopherol" (dạng dầu) , " D-Alpha Tocopheryl acetate "(dạng bột).  Không Calcium Carbonate, Không Calcium Lactate, Không Calcium Phosphate. Không Glucosamine Sulfate hay viết tắt GLS. Không Glucosamine hydrocholoride hay viết  tắt HCL. hoặc HCI. Không Flaxseed oil, Không Linseed oil.

   

  Công thức thành phần nguyên liệu 100% từ thực vật.

   

  SOURCE Optimum 120 Viên
  Và Omega 3-6-9 60 Viên

   

  Số NPN 80040781

  Số NPN 80037138


  Chi tiết