Sản phẩmOmega Essential Fats

 • Evening Primrose, Borage & Wild Fish Oils

  Công thức nguồn acid béo kết hợp cân đối thuần Vitamin A, D và E thiết yếu ưu việt 

   

  Gồm Evening Primrose oil, Vitamine E "D-Alpha Tocopherol ". Không Vitamine E "D-Alpha Tocopheryl " hoặc " D-L-Apha Tocopheryl acetate". Không Flaxseed oil, Không Linseed oil. 

   

  1200 mg 

  Đóng gói : 60 viên

  Số NPN Health Canada : 80037138


  Chi tiết